Utbildningar

I Halmstad finns ett flertal skolor med utbildning inom programmering och vi samarbetar med bland andra Högskolan i Halmstad och Kattegattgymnasiet.


Högskolan i halmstad

På Högskolan i Halmstad läser 10 600 studenter på ett 30-tal grundprogram och därtill ett 20-tal program på avancerad nivå samt över 130 enskilda kurser.


Det finns en akademi för informationsteknologi och högskolan är en viktig partner till IT Halmstad.


Kattegattgymnasiet

På Kattegattsgymnasiet går ca 1500 elever. Skolan har bland annat ett nystartat fjärde tekniskt år med fokus på programmering.